THÀNH LẬP TỔ AN TOÀN COVID

Thành lập Tổ an toàn Covid Công ty TNHH MTV Thương Mại Hiệp Quang theo công văn số 977/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 09/05/2021 của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Nội dung: 
Nhiệm vụ của Tổ an toàn covid Công ty TNHH MTV Thương Mại Hiệp Quang:
Hằng ngày thực hiện các công việc sau:
-Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của công nhân theo quy định.
- Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việ của công nhân.
- Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho Ban lãnh đạo công ty khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh, phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất như: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, biểu hiện viên đường hô hấp để tổ chức cách ly.
- Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng, chống dịch trong trường hợp Công ty xuất hiện ca Covid-19
- Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do Ban lãnh đạo Công ty phân công
Chi tiết xem tại đây